Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka

Zahvaljujemo Vam na posjećivanju naših internetskih stranica. Zaštita Vaših osobnih podataka od izuzetne nam je važnosti, stoga Vam kvalitetnim sadržajima osiguravamo pravo da sami odlučujete o korištenju Vaših podataka. Ova politika privatnosti uređuje sakupljanje, pohranjivanje i obradu osobnih podataka koje nadzornik sakuplja od strane korisnika.

 

Nadzornik baze osobnih podataka

Grilc Hypnosis d.o.o. 

Kolodvorska 5b
6230 Postojna

Porezni broj: SI45731292
Matični broj: 7108362000


Ovlaštena osoba u vezi zaštite osobnih podataka dostupna Vam je na info@hipnocentergrilc.com

Kao primatelj, odnosno korisnik, nadzorniku dozvoljavam sakupljanje, obrađivanje i čuvanje proslijeđenih osobnih podataka, u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

 

Kategorije osobnih podataka

 

Pridobiveni podaci pohranjeni od strane nadzornika baze osobnih podataka:

 • e-mail adresa;

 • ime i prezime;

 • koje poruke je korisnik otvorio i koje je poveznice kliknuo u porukama;

 • koje je stranice posjetio na portalu;

 • protekli upiti, kupnje, računi, potporni zahtjevi;

 • Podaci potrebni za realiziranje Ugovora, odnosno za izvedbu naših usluga (predmet narudžbe, cijena, fizička adresa, telefon ili GSM, naziv poduzeća, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o reklamacijama, podaci o izdanom računu itd.)

 • Podaci potrebni za isporuku kupljene robe (predmet kupnje, cijena, adresa za isporuku, telefon ili GSM, naziv poduzeća, vrijeme isporuke, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o reklamacijama, podaci o izdanom računu itd.)

 • IP adrese i ID-i kolačića.

 

Pravne osnove za obradu osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo uvažavajući sljedeće pravne osnove:

 • kada je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza (npr. izdavanje računa za kupljenu robu i naručene usluge);

 • kada je obrada Vaših osobnih podataka potrebna za sklapanje i realiziranje sklopljenog Ugovora ili ako ste zahtijevali našu ponudu;

 • kada ste za obradu Vaših osobnih podataka dali suglasnost u okviru pojedine svrhe obrade, pri čemu takvu suglasnost možete uvijek otkazati (npr. za prilagođeno obavještavanje o našoj ponudi koja se temelji na oblikovanju profila);

 • kada postoji zakoniti interes obrađivanja Vaših osobnih podataka (npr. kada Vam šaljemo e-poštu ako ste napustili košaricu na naši internetskoj stranici bez zaključivanja kupovine).

 

Svrhe obrađivanja osobnih podataka

 

Nadzornik Grilc Hypnosis d.o.o. će upotrebljavati pridobivene podatke od strane korisnika iz jednog ili više navedenih razloga:

 • komuniciranje s Vama u okviru osiguravanja naših usluga te odgovaranja na Vaše upite;

 • sklapanje Ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog Ugovora;

 • obavještavanje i pošiljanje e-novosti, članaka, obavijesti o događajima putem e-pošte;

 • neposredno trženje i pošiljanje ponuda putem SMS/MMS, e-maila i notifikacijskih poruka, klasičnom poštom, na internetskoj stranici i mobilnim aplikacijama te vršenje telefonskih poziva;

 • statističke i tržišne analize; praćenje klikanja i otvaranje e-mailova te klikom na internetskoj stranici zbog segmentacije i prilagođavanja sadržaja e-mailova;

 • segmentiranje, profiliranje i automatizirano obrađivanje s ciljem oblikovanja prilagođenih poruka i ponuda, relevantnih za korisnika;

 • za ostvarivanje bilo kojih prava i rješavanje sporova;

 • za statističke analize o prodaji naše robe i usluga te o uporabi naših internetskih stranica;

 • za izvedbu nagradnih igara;

Nadzornik bilježi otvaranja primljenih elektroničkih poruka pojedinaca i klikanja na poveznicama primljenih poruka. Također bilježi posjećivanja i aktivnosti na internetskoj stranici nadzornika. Za bolje i više ciljano prosljeđivanje ponuda te prilagođavanje poruka, odnosno komunikacije, zabilježene podatke automatsko obrađuje, analizira, profilira te ocjenjuje aktivnost i mjerenje zanimanja korisnika.

Dobrovoljno prosljeđivanje podataka i posljedice nedostatka prosljeđivanja

Prosljeđivanje osobnih podataka je dobrovoljno. Premda nam niste dužni proslijediti osobne podatke, u suprotnom ne možete primiti određene usluge ili sklopiti s nama Ugovor. Koji su podaci čiji nedostatak prosljeđivanja uzrokuje navedene posljedice navodit ćemo kada ćemo od Vas pridobivati osobne podatke.

 

Vrijeme pohranjivanja podataka

 

Osobne podatke pojedinca pohranjujemo za neodređeno vrijeme, odnosno do otkazivanja suglasnosti za pohranjivanje i obradu podataka pojedinca. Nakon otkazivanja suglasnosti, osobne podatke pojedinca odmah, učinkovito i trajno izbrišemo u skladu sa zakonom.

Ako bi u našem poduzeću prestali gore opisani razlozi pohranjivanja i obrađivanja osobnih podataka, takve ćemo baze podataka odmah, učinkovito i trajno izbrisati na način da ih nije više moguće povezati ili pripisati Vama.

Podatke o izdanim računima pohranjujemo 10 godina od izdavanja.

Potrebne podatke za sklapanje i realiziranje Ugovora s Vama pohranjujemo 5 godina od realizacije Ugovora (isporuke robe).

 

Zaštita osobnih podataka

 

Nadzornik će štititi pridobivene podatke u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka te u skladu s unutarnjim aktima usvojenim na temelju zakona. Osigurat će odgovarajuće organizacijsku i tehničku zaštitu. Nadzornik ni u kojem slučaju neće prosljeđivati ili razotkrivati pridobivene podatke trećim osobama. Poduzeće Grilc hypnosis d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka.

 

Prava korisnika

 

Vaša prava u vezi osobnih podataka, način otkazivanja suglasnosti za obradu i koje su posljedice otkazivanja

U skladu s odredbama Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR), pripadaju Vam sljedeća prava:

 • da od nas u bilo kojem trenutku zahtijevate:

  • potvrdu da li Vaše osobne podatke obrađujemo;

  • dostup do osobnih podataka i sljedeće informacije: svrhe obrađivanja; vrste osobnih podataka; korisnike ili kategorije korisnika kojima su bili ili će pak biti razotkriveni osobni podaci, posebice korisnike u trećim državama ili međunarodnim organizacijama; predviđeno razdoblje pohranjivanja osobnih podataka ili, ako je to moguće, mjerila koja se primjenjuju za određivanje ovog razdoblja; postojanje automatiziranog prihvaćanja odluka, uključivši oblikovanjem profila te razloge, značaj i predviđene posljedice takve obrade za Vas;

  • jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u željenom obliku (ako je zahtjev podnesen elektroničkim sredstvom komunikacije, a ne zahtijevate drukčije, kopija se osigurava u elektroničkom obliku); ako zahtijevate dodatne kopije, možemo zaračunati razumnu pristojbu uvažavajući nastale troškove;

  • popravak netočnih osobnih podataka;

  • ograničenje obrađivanja kada:

   • osporavate točnost osobnih podataka za razdoblje koje nam omogućava provjeravanje točnosti osobnih podataka;

   • obrada je nezakonita i suprotstavljate se brisanju osobnih podataka, a umjesto toga zahtijevate ograničenje njihove uporabe;

   • osobni podaci nam nisu više potrebni za obradu, a Vama su potrebni zbog ostvarivanja Vaših prava;

  • brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav), ako su ispunjene pretpostavke članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, posebice u slučaju otkazivanja suglasnosti za obradu osobnih podataka;

  • ispis osobnih podataka u strukturiranom, opće korištenom elektroničkom obliku, uz pravo da te podatke proslijedite drugom nadzorniku, ne da bi Vas pritom sprečavali;

  • prestanak uporabe osobnih podataka u svrhe neposrednog trženja, uključivši oblikovanje profila;

  • da za Vas ne vrijedi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključivši oblikovanjem profila, ako su ispunjene pretpostavke članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 • pravo da protiv nas podnesete žalbu Povjereniku za zaštitu osobnih podataka, smatrate li da obrada Vaših osobnih podrazumijeva povredu Opće uredbe o zaštiti podataka.

Svaki korisnik ima mogućnost odjavljivanja od primanja e-mail poruka klikom na dnu primljene poruke, odnosno slanjem e-maila s odjavom na info@hipnocenter.com ili pak odgovorom na konkretno primljenu e-mail poruku.

 

Ugovorni izvršitelji obrade i područje pohranjivanja

 

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo i ne razotkrivamo trećim osobama (izvan društva Grilc Hypnosis d.o.o.), izuzevši subjekte koji su s nama sklopili Ugovor o izvođenju određenih postupaka obrađivanja podataka, a dužni su poštivati zakone u vezi obrade i zaštite osobnih podataka (takozvani ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojima prosljeđujemo osobne podatke:

- ponuđači usluga marketinga;
- ponuđači pozivnih centara;
- ponuđači pošiljanja e-poruka;
- izvođači naših usluga;
- ugovorni suradnici.

 

Ugovorni izvršitelji obrade smiju obrađivati osobne podatke isključivo u okviru naših uputa. Osobne podatke ne smiju obrađivati u vlastite svrhe. Sa svojim zaposlenicima su dužni zaštititi povjerljivost Vaših osobnih podataka.

 

Ugovorni izvršitelji obrade osobnih podataka ne prosljeđuju podatke u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lichtenstein).

 

Postupak ostvarivanja prava

 

Vaše zahtjeve u vezi ostvarivanja prava po pitanju osobnih podataka možete proslijediti u pisanom obliku na bilo koji kontakt pod Nadzornik osobnih podataka i kontaktni podaci.

 

Za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi osobnih podataka, od Vas možemo zahtijevati dodatne podatke, a od mjere možemo odustati isključivo kada postoji dokaz da Vas ne možemo pouzdano identificirati.

 

Na Vaš zahtjev kojim ostvarujete svoja prava u vezi osobnih podataka dužni smo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku jednog mjeseca od primitka Vašeg zahtjeva.

 

Pravna obavijest

Svi objavljeni sadržaji na www.skolahipnoze.com vlasništvo su društva Grilc hypnosis d.o.o., a zabranjeno ih je kopirati, razmnožavati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez dozvole poduzeća. Grilc Hypnosis d.o.o. nije odgovoran za moguće poteškoće djelovanja internetske stranice. Pridržavamo pravo na moguće pogreške i izmjene objavljenih sadržaja na www.skolahipnoze.com.

 

Politika zaštite osobnih podataka vrijedi od 24.5.2018.