Video arhiva

Intervju sa amerikancem Roy Hunterom, sa kojim smo održali vikend seminar 27.9.2014 kod nas u Postojni - Sloveniji. Seminar je bio jako kvalitetan. naučili smo nove tehnike i nove pristupe hipnoterapije, koje mi obično na našem školovanju ne proučavamo. Roy je jako simpatičan predavač i posle predavanja smo se sa njime družili još tjedan dana. Upoznali smo ga sa Italijom, Slovenijom i Hrvatskom. Hvala svima što ste bili sa nama.

 

 

 Intervju sa  američkim gostima Larry i Cheryl Elman, posle dvodnevnog seminara hipnoze i hipnoterapije u Postojni ( Slovenija ). Seminar je bio održan 9.11. i 10.11.2013.  Došli su nama gosti iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i čak iz Makedonije. Hvala svima.

 

 

Božidar Grilc na nacionalnoj televiziji 2008 godine prikazuje hipnotičku anesteziju.